Úvodní slovo ..

 

Toto je společná prezentace českých a slovenských sběratelů poštovních známek a dalších cenin opatřených perfiny, včetně jejich poštovního použití.

Firemní perfiny (zkratka vzniklá z anglického označení “Perforated Initials”) vznikly ve Velké Británii jako ochranné opatření před zcizováním a zneužíváním známek ve firmách. Toto opatření se postupně rozšířilo po celé Evropě i do zámoří. Československo po svém vzniku přejalo praxi povolenou v roce 1877 v Rakousko-Uherské monarchii, dále ji rozšiřovalo, a to až do doby, kdy se ve firemní korespondenci začaly více prosazovat i jiné způsoby vyplácení zásilek (např. výplatními strojky). Přestože bylo perfinování známek široce používáno, byly dlouho takto označené známky považované za poškozené a nebyly tudíž předmětem sběratelského zájmu.

A K T U Á L N Ě

 

Na tomto místě jsou uvedeny aktuální informace, které jsou postupně členěné do kategorií, které najdete v levém slouci  vedle hlavní stránky.

 

---------------------------------------------------------

 

Příspěvky na rok 2023 a o aukcích

 --------------------------------------------

 

 

Podzimní setkání - Hradec Králové  4. – 6. 11. 2022

 

 Podzimní setkání se po několika letech opět uskuteční v Hradci Králové ve Svobodných Dvorech, v termínu 4. - 6. 11. 2022. 

Místem setkání je Penzion U Svatého Jana – (GPS: 50°13’26.326“N,15°46’46.417“E)  www.usvatehojana.cz. Jde o penzion s restaurací na okraji Hradce Králové s vlastním parkováním. 

Ubytovat se je možné od 13.00 hodin dne 4.11. a uvolnění pokojů je nutné do 13.00 hodin dne 6.11. 

 

Předběžně je zamluveno 10 pokojů. Požadavky na ubytování zašlete do 15. 10. 2022. Ve vlastním zájmu co nejdříve. Prosím o zaslání Vašich dotazů a požadavků na snídaně na adresu Jiřího Marvana  filatelie(zavináč)filatelie-marvan.cz , nebo tel. 604899849, 739713023

 

 --------------------------------------------

 

 Jarní setkání – Nepomuk 1. - 3. 4. 2022

 

Ve dnech 1. až 3. dubna se uskutečnilo jarní setkání členů společnosti „kamarádů děravých známek“. V hotelu Švejk se nás sešlo 15 a 2 hosté ze Slovenska. V pátek odpoledne a v sobotu probíhaly obvyklé činnosti – výměny a doplňování sbírek, konzultace a diskuse. V neděli následovala oficiální část, tedy stručná zpráva o činnosti od posledního setkání. Hlavní pozornost byla zaměřena na dlouho očekávaný katalog, který vyšel v řadě monografií československých a českých poštovních známek jako svazek 24. Oceňování podle nového katalogu v diskusi rozebrali autoři – V. Münzberger a O. Špreňar. Dále byla probrána změna v pořádání aukcí, dlouholetý pořadatel V. Beneš již nebude aukce pořádat, aukci v čísle 1/2022 převzal kolega V. Münzberger a od čísla 3/2022 aukce převezme kolega J. Chudoba. Diskuse byla vedena i myšlenkou přejít od písemné k elektronické aukci, na webových stránkách, a to od č. 1/2023.

 

Nepomuk 2022

 

--------------------------------------------

 

 

Zpravodaj PERFINY č. 1/2022

V Březnu 2022 vyšlo první číslo zpravodaje PERFINY

 

Perfiny 2022 1

 

Perfiny 2022 1 obsah

 

 

 

--------------------------------------------

 

 

Nový katalog perfinů z čs. území

 

Koncem roku 2021 vyšel nový Katalogu perfinů z území Československa, a to jako 24. díl z prestižní řady Monografií čs. známek, které vydává nakladatelství POFIS. Nejde jen o katalog, ale doslova o příručku ke sbírání perfinů z čs. území.

 

CS katalog obalka CS katalog titul

 

Podrobnější informace naleznete zde

 

Copyright PM© 2016. All Rights Reserved.